Kruisbloemigen

De voornaamste groep van de kruisbloemigen en die iedereen kent zijn de kolen.

Voor de kolen is het belangrijk kalk te strooien in de herfst of voor de winter. Verder kan er stevig bemest worden, kolen vragen veel voedingsstoffen. Gebruik je plantaardige compost probeer dan deze bij te mengen met mest of koemestkorrel.

Plant Mestbehoefte
Bloemkool Veel compost, bij mesten tijdens de groei met compost of organische mest
Boerenkool Veel compost
Broccoli Gelijk aan bloemkool.
Chinese kool Gelijk aan bloemkool.
Koolraap Veel compost
Koolrabi Compost
Meiknol Compost, geen verse stalmest
Paksoi Veel compost en patentkali tijdens de groei
Raapstelen Weinig tot geen compost nodig
Radijs Gelijk aan raapstelen
Rammenas Matig compost
Rode kool Gelijk aan bloemkool.
Savooie kool Gelijk aan bloemkool.
Spitskool Gelijk aan bloemkool.
Spruitkool Bij uitplanten veel compost geven en bij mesten tijdens de groei.

Geef echter geen (verse) stalmest of mest met een hoog stikstof gehalte, verteerde stalmest kan wel.

Witte kool Veel compost

Auteur: Moestuin adviseur

Moestuinieren, heerlijk buiten zijn en lekker eten van wat je moestuin biedt behoren tot één van mijn vele hobbies die ik al jaren beoefen. Het is daarom ook erg leuk voor AppsTizers4U in deze blog over de moestuin leuke informatie en weetjes over te brengen op iedereen die het moestuinieren (en lekker eten) een warm hart toedraagt.